Pod Drahou 278, 289 11 Pečky, ok. Kolín +420 775 516 283, (+37493)960165-watsapp, viber, mesenger info@armczech.org

Středisko arménsko-české spolupráce bylo založeno v roce 2017 s posláním posílení a prohlubování vztahů mezi Arménií a Českou republikou a zakládání kulturních a obchodních mostů mezi oběma zeměmi. Hlavním cílem činností, které provádí nadace, je ochrana a propagace arménského jazyka a českého jazyka, zachování kulturního potenciálu a dědictví Arménie a České republiky. Současně se soustředíme na získávání investic, podporu exportu, realizaci rozvojových projektů a podporu cestovního ruchu.

PŘIPOJTE SE K NÁM

Pro členství v Centru
Arménsko-české
spolupráce vyplň žádost.

PERSPEKTIVNÍ PŘÁTELSTVÍ

Vážený hoste rubrika “perspektivní přátelství” je určena
pro uskutečnění nejvíce požadovaných programů na
základě vašich návrhů a vaší účastí.

Nadace také provádí programy spolupráce mezi vládními orgány, nevládními organizacemi a podnikateli, provádí společné projekty, provádí programy zaměřené na rozvoj tělesné kultury a sportu, spolupráci vzdělávacích institucí zapojených do mládeže, odborného a vysokoškolského vzdělávání, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, cestovního ruchu , podpora malého a středního podnikání, poskytování bezplatného právního poradenství českým turistům a Češím žijícím v Arménii, stejně jako arménským turistům a Arménům žijícím v České republice, posílení spolupráce a rozvoje mezi správními jednotkami Arménské republiky a Česká republika, realizace programů vztahujících se k vydavatelským aktivitám, realizace projektů mezi arménskou apoštolskou církví a katolickou církví v České republice, realizace charitativních programů pro zranitelné vrstvy obyvatelstva, chudé rodiny, zdravotně postižené osoby, sirotky a podpora aktivit sirotčinců , pečovatelské domy, psychiatři nemocnicích.

TURISTIKA

Cestujte s námi do Arménie: země živých kamenů a do České republiky: srdce Evropy.

VZDĚLÁVÁNÍ

Zajištění kvalitního vysokoškolského vzdělávání je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme udělat pro budoucí generace

KULTURA

Seznamte se s arménskými a českými kulturami, které mají své jedinečné místo na světové kulturní paletě s jejich jedinečnými tradicemi a zvyky

SOCIÁLNÍ

Sociální zabezpečení, stabilita a spravedlnost

PRÁVNÍ

Během svého pobytu v Arménské republice se na vás vztahují zákony platné v Arménské republice a v České republice a musíte dodržovat jejich zákony. Chraňte své práva tím, že budete plnit své povinnosti.

EKONOMIKA

Ekonomika je prostředkem, který dnes používáme k tomu, abychom zajistili zítřejší vývoj